Αρχική arrow Εκπαιδευτικοί-Σχολεία arrow Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ποιος είναι ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των προγραμμάτων;

Χαρακτηριστικά Χαρακτηρίζονται από διαθεματικότητα και βιωματικότητα, είναι μαθητοκεντρικά, περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες και πλούσιο υλικό, έτοιμο να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό.

Περιεχόμενο Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: πληροφοριακό υλικό, πρωτότυπα παιχνίδια, κατασκευές, φύλλα εργασίας, ψηφιακό υλικό, πειράματα, υλικό θεατρικής αγωγής, οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης. Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο με κατευθύνσεις για τον εκπαιδευτικό, φόρμες αξιολόγησης και ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς.
Χρονική διάρκεια Τα προγράμματα προσαρμόζονται στο διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες κάθε σχολικής ομάδας. Διατίθενται μηνιαία, τριμηνιαία ή ακόμα και ετήσια προγράμματα.
Κόστος Το κόστος των προγραμμάτων εξαρτάται από το περιεχόμενο, από το αν τα προμηθεύεστε σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και από το αν περιλαμβάνει υλικά για κάθε παιδί που συμμετέχει  και διαφοροποιείται μεταξύ των προτεινόμενων και των κατά παραγγελία προγραμμάτων.

Πλεονεκτήματα

Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να παράγουμε το απαραίτητο υλικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για κάθε παιδί που συμμετέχει, απαλλάσσοντας έτσι τον εκπαιδευτικό από σημαντικό φόρτο εργασίας.
Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον εκπαιδευτικό ή τη σχολική μονάδα και το υλικό ανήκει στον ίδιο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά. Έτσι μια συνεχής συνεργασία με το 4eProject οδηγεί στη δημιουργία μιας τράπεζας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σχολική μονάδα ή τον εκπαιδευτικό. Μπορείτε να επισκεφθείτε την «τράπεζα» των προγραμμάτων τα οποία  έχουμε ήδη σχεδιάσει για σχολεία και εκπαιδευτικούς εδώ.
Ο μελετημένος σχεδιασμός και η οργάνωση του υλικού που περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα κατευθύνουν ιδιαίτερα τους νέους εκπαιδευτικούς και τους βοηθούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και ποιοτικά την ευέλικτη ζώνη.

Προτεινόμενα προγράμματα ή προγράμματα σχεδιασμένα για μένα;

Η ομάδα μας  κάθε χρόνο προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού (τάξη, αριθμός και ηλικία παιδιών, διαθέσιμα μέσα και διαθέσιμοι πόροι, σύνδεση με θέματα που έχει ήδη επιλέξει και έχει διαχειριστεί).

Επίσης, σχεδιάζουμε εξαρχής προγράμματα κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας και επαφής με τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς βασισμένα στις απαιτήσεις τους, τις σκέψεις τους και τον υπόλοιπο προγραμματισμό τους.

Λήψη επεκτάσεων για το Elxis CMS

Δημοσκοπήσεις

Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις

Online χρήστες

Έχουμε 13 επισκέπτες σε σύνδεση
Πάνω
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2018 Elxis.org. All rights reserved.