Αρχική arrow Εκπαιδευτικοί-Σχολεία arrow Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ποιος είναι ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των προγραμμάτων;

Σχεδιάζουμε προγράμματα που αξιοποιούνται στο πλαίσιο της «ευέλικτης ζώνης» στο δημοτικό σχολείο και προγράμματα που συνδέονται με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
Χαρακτηρίζονται από διαθεματικότητα και βιωματικότητα, είναι μαθητοκεντρικά, περιλαμβάνουν πολλές δραστηριότητες και πλούσιο υλικό, έτοιμο να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό. Τα προγράμματα μπορεί να είναι κλειστά, ανοιχτά ή μεικτού τύπου.
Ενδεικτικά περιλαμβάνουν: πληροφοριακό υλικό, πρωτότυπα παιχνίδια, κατασκευές, φύλλα εργασίας, ψηφιακό υλικό, πειράματα, υλικό θεατρικής αγωγής, οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης. Όλα τα προγράμματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο με κατευθύνσεις για τον εκπαιδευτικό, φόρμες αξιολόγησης και ενημερωτική επιστολή προς τους γονείς.
Τα προγράμματα προσαρμόζονται στο διαθέσιμο χρόνο και τις ανάγκες κάθε σχολικής ομάδας. Διατίθενται μηνιαία, τριμηνιαία ή ακόμα και ετήσια προγράμματα.
Το κόστος των προγραμμάτων εξαρτάται από το περιεχόμενο και από το αν περιλαμβάνει υλικά για κάθε παιδί που συμμετέχει  και διαφοροποιείται μεταξύ των προτεινόμενων και των κατά παραγγελία προγραμμάτων.
Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το 4e-project μπορεί να παράγει και να διαθέσει το απαραίτητο υλικό που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα για κάθε παιδί που συμμετέχει, απαλλάσσοντας έτσι τον εκπαιδευτικό από σημαντικό φόρτο εργασίας.
Τα προγράμματα υλοποιούνται από τον εκπαιδευτικό ή τη σχολική μονάδα και το υλικό ανήκει στον ίδιο, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά. Έτσι μια συνεχής συνεργασία με το 4e-project οδηγεί στη δημιουργία μιας τράπεζας εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη σχολική μονάδα ή τον εκπαιδευτικό. 
Ο μελετημένος σχεδιασμός και η οργάνωση του υλικού που περιλαμβάνεται σε κάθε πρόγραμμα κατευθύνουν ιδιαίτερα τους νέους εκπαιδευτικούς και τους βοηθούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά και ποιοτικά την ευέλικτη ζώνη.
Το 4e-project διαθέτει κάθε χρόνο συγκεκριμένα προτεινόμενα προγράμματα, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού (τάξη, αριθμός και ηλικία παιδιών, διαθέσιμα μέσα και διαθέσιμοι πόροι, σύνδεση με θέματα που έχει ήδη επιλέξει και έχει διαχειριστεί).
Επίσης, σχεδιάζουμε εξαρχής προγράμματα κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας και επαφής με τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς βασισμένα στις απαιτήσεις τους, τις σκέψεις τους και τον υπόλοιπο προγραμματισμό τους.

Προτεινόμενα προγράμματα ή προγράμματα σχεδιασμένα για μένα;

Η ομάδα μας  κάθε χρόνο προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού (τάξη, αριθμός και ηλικία παιδιών, διαθέσιμα μέσα και διαθέσιμοι πόροι, σύνδεση με θέματα που έχει ήδη επιλέξει και έχει διαχειριστεί).

Επίσης, σχεδιάζουμε εξαρχής προγράμματα κατόπιν προσωπικής επικοινωνίας και επαφής με τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς βασισμένα στις απαιτήσεις τους, τις σκέψεις τους και τον υπόλοιπο προγραμματισμό τους.

Επίσημο forum του Elxis

Δημοσκοπήσεις

Δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις

Online χρήστες

Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση
Πάνω
Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2020 Elxis.org. All rights reserved.